Boka tid för personlig service!

Dala Färg
Fäggeby 73
783 93 St. Skedvi

Tel: 0225-430 30
Mobil: 073-069 37 52
E-post: kg@dalafarg.se