Professionell kunskap i färg & måleri

Att måla…

En målningsbehandlad yta åldras med tiden på olika sätt beroende på olika faktorer. En målningsfärgs sammansättning med bindemedel, pigment och tillsatsmedel är avgörande hur den kommer att reagera på olika faktorer. Det bestäms redan vid tillverkningen vilka egenskaper en färg ska ha. Ska vi målningsbehandla ytor och utrymmen där vi ska ta hänsyn till kulturella aspekter, som exempelvis kyrkor, slott, gammelgårdar och övrigt kulturminnesmärkt. Eller kanske är det något som vi själva vill bevara inför framtiden, med material och metod, som överensstämmer med hur man gjort från början.

Material & Metod

Det är viktigt att känna till material och metod för utförandet. Bindemedel som kalk, lim, linolja och tjära är de vanligaste förekommande, och även blandningar av dessa. Pigment och tillsatsmedel som ofta kombineras med dessa bindemedel är jordfärger, oxidpigment och uppkortningsmedel från skafferiet samt torkmedel. Målningsfärger som är tillverkade för utvändig målning med tjära och eller linolja har mindre motståndskraft mot solens uv-ljus. Det är något man ska ta hänsyn till vid färgsättning och val av kulör. Som det torra pigmentet är i kulör, så blir färgskiktet när det har utsatts för solens uv-ljus efter en tid.Vi säger allmänt att ytan kritar. Det innebär att uv-ljuset påverkar bindemedlet i ytskiktet så att pigmentet friläggs. Det åldrade färgskiktet får det torra pigmentets kulör och en matt yta. Det är så vi vill se slutresultatet när vi målningsbehandlar något med dessa färgtyper.

Traditionell eller modern färg?

Känslan att måla med en färg som är tillverkad efter ett gammalt beprövat recept är något extra. En följsam och väl avvägd färg, med det där speciella motståndet, egenskaper som är så väl utprovade i många generationer. Hur ser våra moderna färger ut idag, och vilka egenskaper har dom. Det är en stor fråga. Vilka egenskaper vill vi att en modern färg ska ha. Naturligtvis helt beroende på vad vi ska målningsbehandla. Är det utvändigt eller invändigt är det tak, väggar eller golv. Eller är det speciellt utsatta miljöer som ska målningsbehandlas. Frågorna kan bli många.

Akrylfärg

För att fokusera på en, av många färgtyper som idag har ungefär samma användningsområde som vår gamla linoljefärg, kan vi nämna akrylfärgen. Den är idag en mycket vanligt förekommande målningsfärg. Akrylat är ett plastiskt bindemedel med många bra egenskaper. Den förekommer i kombination med andra bindemedel, eller som ensamt bindemedel i en färg. En akrylatfärg torkar snabbt, är lättapplicerad, penslar och verktyg rengörs i vatten. Den är glans och kulörbeständig, och användes ofta som slutfärg i det totala färgskiktet. Akrylatfärgen fick ett oförtjänt mycket dåligt rykte när den lanserades på marknaden på femtio och sextiotalet. Bakgrunden till många misslyckanden var bristfällig kunskap.

Alla färgtyper är utvecklade för ett speciellt område. För att försköna och bevara ytor och detaljer på ett ekonomiskt försvarbart sätt skall rätt utförandeanvisning följas.

…eller att inte måla

Ibland är det inte nödvändigt att måla. Det kan till och med vara olämpligt. Många som läser de här inledande raderna jublar och tänker att det här låter bra. Att få spara både tid och pengar är väl ingen som tackar nej till. Många ytor och detaljer som idag målas om, kan en tvättning vara ett bättre alternativ. Det kanske endast är föroreningar från vår närmaste omgivning, som gör att det ser tråkigt ut. Med en enklare rengöring återfår den färgade ytan sin ursprungliga lyster. Tvättning och rengöring ökar i omfattning. Det har sin naturliga förklaring i en mera förorenad luft.

Vänder vi blickarna tillbaka i tiden så löste man den här problematiken med att inte måla, med att noggrant välja ut träd och förbereda avverkningen ett antal år i förväg. Den fortsatta hanteringen av det noggrant utvalda virket bearbetades omsorgsfullt vidare där hänsyn tas till täthet, kärna och tjärhalt för att nämna några parametrar. Byggnadskonstruktioner som är utförda med hantverkskunnande och omsorgsfullt utvalda material behöver inte målningsbehandlas. Idag är det här kunnskaper och material som användes i huvudsak vid renoveringar av kultuminnesmärkta fastigheter. Vid all målning är det viktigt att ta hänsyn till vilka krav som ställs på material och handhavande.

Mönster och färgsättning – Förr och Nu

Vad har hänt?

När vi tittar i backspegeln och summerar. Då kan vi konstatera att det som har varit kommer igen förr eller senare. Modet kommer och går. Ibland kan man få för sig att våra modeskapare anstränger sig lite extra för att det ska bli så extremt som möjligt.

Vi ska falla pladask för färgsättningar och mönster, för att efter en kort tid tröttna på det vi nyligen valt. Köpa nytt och göra om. Några vill ha det så. Andra vill ha något bestående. Kanske något som ska vara under en livslång period.

En färgsättning med eller utan mönster påverkas av olika faktorer, som exempelvis vilket ljus som ytan eller utrymmet belyses med. Andra faktorer som påverkar är kombination av kulörer med olika nyans och kulörton. Kontraster mellan kulörer är också en faktor att ta hänsyn till som många gånger har en avgörande betydelse. Kulörstarka färger ”smittar” omgivande ytor. När man ska välja kulörer till olika ytor och detaljer finns det några frågeställningar man ska ta hänsyn till. Utomhus eller inomhusmiljö? Ljuset påverkar, ska du framhäva något? eller kanske ”måla bort något” så det försvinner, är det något som ska smälta in i naturen?, finns det en tradition? då blir vi upplåsta på ett annat sätt i färgsättningen, ska det vara sportigt, lugnt och välkomnande eller vill du sticka ut i ditt sätt att kombinera kulörer?

Det här är några av de vanligaste frågor som dyker upp när det är dags att sätta färg på ytor och detaljer.

När vi tittar geografiskt på val av kulörer och kombinationer av dessa kan vi se stora skillnader både nationellt och internationellt. Färgsättning och val av kulörer var många gånger tidigare rent praktiskt vad det var för något som fanns att tillgå. Från jord och sot till växter, insekter och djur som gick att använda direkt utan vidareförädling. En del av det här gamla ingredienserna använder vi även idag, och med ett bra resultat.

Anstrykaren

En penselsort som har en mycket lång historia är anstrykaren. Det är en rund pensel med rakt och runt skaft. Med stor säkerhet är det en av de äldsta penselsorter som förekommer idag. När den tillverkades långt tillbaka i tiden användes material som fanns att tillgå i naturen, som trä, borst, hår, tagel,växtfiber och kåda. Grundkonstruktionen i en anstrykare är utvecklad under mycket lång tid. Anstrykarens grundkonstruktion finns med i skrivpenselns utförande. Istället för borst används olika sorters hår. De anstrykare som tillverkas idag är en vidareutveckling som är mycket komplett.

En borstpensel är inte bäst när den är ny, den ska slitas till. För att på ett enkelt sätt förbättra egenskaperna på en ny borstpensel, kan man lägga ett fingraderat slippapper på ett plant underlag,som man sedan bestryker med torr pensel, med samma rörelser som när man målar. Penseln blir mjukare och följsammare. På hantverksmässigt tillverkade penslar är det här redan åtgärdat.

Förvaring av penslar

Penslar som används i alkyd eller linoljefärger förvaras i en plåtburk med linolja som går ca 1 cm upp på bleck eller lindning. Är det penslar med en slipad topp eller likvärdigt, kan man med fördel tejpa eller binda fast en rörsticka som går nedanför borsten, så borsten inte når botten. En pensel kan förvaras i många tiotal år i linolja utan att ta skada. Om av någon händelse borsten skulle vara tilltufsad att det inte är lämplig att måla med, ska den tvättas ren, därefter spolas den med varmt på gränsen till hett vatten, då raknar borsten och då är det bara att måla vidare.

Penslar som används i färger med plastiskt bindemedel förvaras i tätslutande plastpåse. Innan penseln eller rollern stoppas i plastpåsen ska rollerhylsa och borsten doppas i färg. Se till att inte påsen läcker.

Pensel och roller kan förvaras i några veckor som är väl indränkta i färg och i tätslutande plastpåse.

Målningsfärg

Definition av en målningsfärg är bindemedel och pigment, och så finns för det mesta också tillsatsmedel. Tillsatsmedlet i en färg ska förbättra egenskaperna i olika avseenden som exempelvis vid tillverkning, lagring, applicering och resistenthet mot oönskad påverkan. Bindemedlet i en målningsfärg bestämmer vad det är för typ av färg, ex oljefärg, akrylfärg, tjärfärg och kalkfärg. Något udda i det här sammanhanget kan nämnas att den vita kalken i en kalkfärg är både pigment och bindemedel.